Financim

Me ane te ketij llogaritesi, ju keni mundesi qe te parashikoni vleren totale te makines ne baze te te dhenave te financimit. Shenim: Vlerat perfundimtare jane produkt i te dhenave qe ju do te vendosni. Ne kete vlere nuk perfshihen taksat, sigurimi apo kostot e tjera per te cilat ju keni rene dakort paraprakisht me financuesin .


  • %
    Vite
  • AUTO.AL nga SHQIPERIACOM